Monthly Archive: February 2009

0

Restore Cydia

I had this problem the other day, couldn’t find anyone else that had the same problem nor any clear details on how to fix the issue. I visited the sarik irc channel and a...

0

Áo Trắng

Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong, Hôm xưa em đến, mắt như lòng. Nở bừng ánh sáng . Em đi đến, Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng. Em đẹp bàn tay ngón...