Monthly Archive: January 2011

0

Solar

In the very centre of the sun the pressure is so great that anyone remotely sane can’t hope to comprehend its state, so now, my friends, try to extend your understanding thus: the speed...

0

Đêm Mưa Xa

Đến bên em một chiều mưa.
Đường phố lưa thưa, người đưa vụng về.
Quen em chưa vẹn câu thề.
Sợ lòng khoắc khoải, ướt dầm vai em…