Author: Le Kevin

1

zenjPlayer plugin for ZenPhoto (jPlayer for ZenPhoto)

zenjPlayer is an extension for Zenphoto with the open source script jPlayer (lastest version is jPlayer v2.0.0, which support both audio and video content).
It displays all the media files in a playlist format
It’s support both mobile devices (Android, iPhone, etc…) and regular browsers.

0

Miss Vietnam of Socal 2011 (Hoa Khoi Lien Truong)

The Vietnamese New Year (year of a cat) was last week, I had opportunity to work with the Union of Vietnamese Student Associations in Socal (UVSA).
It was a wonderful three days — new year, here are the photos of Miss Vietnam of Socal that I took at the festival. Congratulations to Nathalie Huynh, Queen of this 2011.

0

Níu Mộng Xuân

Nếu là mộng xin đừng lay tỉnh dậy,
Để ta say chuếch choáng giấc nghê thường,
Ru đêm ngủ gối chăn nồng ngây dại,
Có vòng tay nguyện che chở yêu thương …

0

Thao Thức Mùa Xuân

Buổi sớm mai đầu ngày cận Tết,
Nơi xứ người không có hơi xuân,
Mấy mươi năm tưởng chừng chấm hết,
Một mùa xuân đúng nghĩa trong tim ..

0

Đi Tìm Nửa Của Mình

Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi.
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng chẳng thấy.
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy ?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?

0

Đêm Mưa Xa

Đến bên em một chiều mưa.
Đường phố lưa thưa, người đưa vụng về.
Quen em chưa vẹn câu thề.
Sợ lòng khoắc khoải, ướt dầm vai em…

0

You have a private key that corresponds to this certificate but CryptAcQuireCertificatePrivateKey failed

First download “SSL Diagnostics Version 1.1 (x86)” and find out why your SSL does not work… (link below) http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=cabea1d0-5a10-41bc-83d4-06c814265282&displaylang=en If first solution does not work, try below: 1. Set the correct permission for Machinekey...