Category: RSS News

0

Bệnh mất ngủ

Thiếu ngủ hay mất ngủ là một chứng bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lựơng đời sống của mỗi chúng ta.
Giấc ngủ quan trọng hơn chúng ta nghĩ

Muốn khắc phục hay phòng ngừa nó, mời quý vị cùng Trà Mi hỏi thăm ý kiến của giới chuyên môn qua cuộc trao đổi với Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa tổng quát, mấy chục năm hành nghề liên tục tại Việt Nam và Hoa Kỳ, và là tác giả của rất nhiều bài viết phổ biến các kiến thức y học thường thức.

0

‘We need slaves to build monuments’

It is already home to the world’s glitziest buildings, man-made islands and mega-malls – now Dubai plans to build the tallest tower. But behind the dizzying construction boom is an army of migrant labourers...