Category: Vietnam

0

kHi cÓ eM & aNh

kHi cÓ eM & aNh ~*~ Khi có em trong đời tâm tư anh vời vợi… như sóng tình lên ngôi vỗ về cánh hạt trôi Anh… án mây ngàn trong gió lợp mát...