Category: My Photography

2

Legal Rights of Photographers

About this Guide Confrontations that impair the constitutional right to make images are becoming more common. To fight the abuse of your right to free expression, you need to know your rights to take...

0

Fall in New England

Fall in New England TA VỀ GIỮA ĐỘ TÀN THU by Kim Âu (trên đường về Đà lạt) Chuyến xe đêm đi hết chặng đường đèo Trả ta về phố thị Sương phủ mờ...

0

Một Góc Nhìn về Boston

Một Góc Nhìn về Boston Boston by Edwin Arlington Robinson My northern pines are good enough for me, But there’s a town my memory uprears— A town that always like a friend appears, And...

0

Waiting

Waiting by Agape Justin Oforo ~*~ In silence I wait to hear your words of hope. Days pass not to wait but time seems to stop.I’m surrounded by eminent silence my heart visions hope....

1

First Light

First Light by Stephen Leake ~*~ Away from the house, the star is reluctant. Pushed from its window of sky. It stalls at the morning’s shelf, letting Fabled light open history. Again. Tardily, it...

0

Xây Nhà Bên Suối

Suối Mơ Xây Nhà Bên Suối by Hoàng Thi Thơ ~*~ Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng Và Tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng Th́ mình hăy t́m thiên...

0

Bóng Chiều

Bóng Chiều Mộng Và Em by Thụy Phong ~*~ Tôi không mộng th́ lấy ǵ em hiểu? Giữa những đảo điên có chút lặng trầm Cuộc sống con người giữa ḍng đời vô tận...