Category: Technology

0

scrollMonitor javascript plugin

The scroll monitor allows you to receive events when elements enter or exit the viewport. It does this using watcher objects, which watch an element and trigger events. Watcher objects also contain information about...

0

Batch – Rename files in MS Dos

RenameFiles.cmd ::input    “C# dan – 3 – test.txt” ::output    “C# – 3 – test.txt” @echo off setlocal EnableDelayedExpansion for %%a in (*.txt) do ( set name=%%~Na ::from left to right set newName=!name:~0,3!!name:~7!...

0

Manually create assembly to MS database

ALTER DATABASE DBNAME SET TRUSTWORTHY ON GO EXEC sp_changedbowner ‘sa’ GO CREATE ASSEMBLY [ASSEMBLYNAME] AUTHORIZATION dbo FROM ‘E:\ASSEMBLYNAME\bin\Debug\ASSEMBLYNAME.dll’ WITH PERMISSION_SET = UNSAFE GO CREATE PROCEDURE [dbo].[spASSEMBLYPROCEDURE] AS EXTERNAL NAME [ASSEMBLYNAME].[StoredProcedures].[spASSEMBLYPROCEDURE] GO

0

PDF.js

PDF.js brings Portable Document Format (PDF) reading capabilities to your browser using web standard technologies.

0

Buồn Trong Kỷ Niệm

Chiểu mùa đó tưởng không còn gặp lại
Lần cuối cùng hai đứa lặng nhìn nhau
Có bao giờ em hiểu được anh đau
Tình ngang trái và những lời gian dối

Trong tay nhau nhiều lần anh tự hỏi
Ái khanh ơi! Em còn nhớ chăng em
Bình minh hồng và những buổi chiều êm
Chuyện chúng mình và bao nhiêu kỷ niệm

Hoa không đợi mà tinh cờ bướm đến
Minh yêu như chưa từng có bao giờ
Em về rồi, anh ở lại bơ vơ
Và bỗng thấy muốn giận hờn em mãi

Chiều mưa đó tưởng không còn gặp lại
Nào ngờ đâu trên thành phố cao nguyên
Đang âm thầm đếm bước dưới trời đêm
Anh bỗng thấy dáng người xưa thấp thoáng

Mái tóc đó bồng bềnh che vầng trán
Nét môi cười và cặp mắt nai tơ
Anh tưởng mình như đang sống trong mơ
Và thăm hỏi hay chỉ là hư ảnh

Ai thoạt gặp đã vội vàng lẫn tránh
Trong mưa bay anh thơ thẩn ra về
Mi-mô-sa tràn ngập lối anh đi
Hoa hay chính mình đang tan nát?

Tết tha hương nhớ mùa xuân Đà lạt
Lòng bâng khuâng thương người cũ năm nào
Tình tưỡng phai theo ngàn cánh anh đào
Bỗng giây phút lại thấm hồng nỗi nhớ

Tiếng mưa như giọng ai hoài nức nở
Lần cuối cùng rồi mãi mãi và mãi mãi chia xa
Cho hồn anh nổi bão táp phong ba
Thương từng hạt mưa buồn trong kỷ niệm.

~~Nhât Tuấn (sưu tầm)