Biển Đơn Chiều

Biển Đơn Chiều
~*~
Mỗi khi trời lẽ bóng
thấy mình đứng lặng câm
bên biển chiều mênh mông
gió hiu hiu thổi nhẹ
-
Đôi hàng dừa lặng lẽ
vương ḿnh dưới hoàng hôn
lặng nghe tiếng sống c̣òn
của phút đời trầm lắng
-
Trong khung trời xa lắm
chim nhạn bay tìm đàn
như ta kẻ lang thang
sống đời vô cư định
-
Và con thuyền vượt sóng
kể phận người long đong
trên biển đời vô tận
trôi xa bờ biển đông.
~cali, by Kevin Le

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>