Hai Chữ Tình

Có ai biết được chữ Tình nặng trỉu ?
Lòng miên man đau suốt cả đêm chiều
Thoáng gió nhẹ cũng nhắc hồn buồn hiu
Người ra đi, để mình đây lạnh giá

Nừa con tim đă thuộc loài cỏ đá
Tưởng như chừng sống lầm trong địa hoang
Người đi rồi vui giấc trong tinh mới
Còn lại đây làm bạn với mây xanh

Ô  Tình yêu có mấy ai đành
Dù chỉ còn dấu hình in trong cát
Ngọn gió nào đă vô Tình thổi bạt
Để lại đây tương tư với vết sầu

Vì Tình yêu trao tặng là Tình đầu
Trong tiếng cười, khẻ nói của niềm đau
Chỉ mang lại đắng cây và nước mắt
Có ai biết hai chữ Tình nặng trỉu ?
~by Kevin Le (viết cho 1 ngươi bạn tt)

Le Kevin

software engineer, photographer

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *