Qua lòng thương một nhánh sông
Qua sông hiểu một mảnh lòng thủy chung
Qua đêm thấy cỏi vô cùng
Qua vô cùng thấy muôn trùng biển dâu

Tiệc tàn tro* một nỗi đau
Vết thương khép miệng nghe sầu dươ’i da
Qua tình nhớ một nụ hoa
Vỡ trong tim tự ngày ta yêu người

Qua tim nhớ một nụ cười
Qua môi cười thấy hoa rơi suống đời
Qua đời thương chỗ xưa ngồi
Cỏ cây xanh lá xanh trời viễn mơ

Qua mơ viết lại bài thơ
Qua thơ thị hiện bến bò hoá sinh
Qua ta lại thấy qua mình
Thể thân gom lại một hình bóng thôi

Qua em tôi bắt gặp tôi
Loay hoay giữ giọt nước trôi dưới cầu
Qua cầu đếm nhịp đo sầu
Về đâu thuyền hỡi giang đầu ngóng trông
Qua lòng thương một nhánh sông…

sưu tầm từ tập thơ “Gánh Tình Qua Sông”
tác giã: Nguyên Cẩn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.