Le Kevin dot com

photographic-poetic-musical horizon

Browsing Posts tagged Mobile

1. Locate your iphone to /private/var/mobile/Applications/xxx-xxx-xxx/whatever-your-tomtom-apps-called.app 2. Replace the .png(s) with the following package. TomTomIPhoneCarSymbol-CivicSI 2009 TomTom_Ferrari599 2010 TomTom_BugattiVeyron 2009

Với nỗ lực mong muốn hoàn thiện hơn cho sản phẩm, HHVN iPhone Team xin phép nâng cấp phiên bản VnKeyboard cho iPhone từ 1.0.1 lên 1.1.0 Phiên bản mới có một số thay đổi nhằm phù hợp hơn với thói quen của người dùng Tùy chọn thêm hàng phím số để việc nhập liệu được thuận […]